Jdi na obsah Jdi na menu
 


        Standard plemene hovawart

    Země původu: Německo

    Datum schválení platného originálu standardu: 12. 1. 1998

    Použití: pracovní pes

    Klasifikace: skupina 2 pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští
    salašničtí psi, sekce 2.2 molossoidní plemena horského typu, se zkouškou 
    z výkonu

   Krátký historický náhled

    Hovawart je velmi staré německé pracovní plemeno. Jméno plemene pochází 
    ze staré němčiny (středoněmčiny): „Hova“ znamená dvůr a „wart“ je výraz pro 
    hlídače. Od roku 1922 bylo obnoveno šlechtění hovawarta, bylo využito psů 
    podobného typu, který byl chován na místních farmách. V raných dobách šlechtění 
     byli hovawarti kříženi s německými ovčáky, novofoundlandskými psy, leonbergery 
    a dalšími plemeny. Díky pečlivému přístupu k výběru psů ke šlechtění byl uchován 
    původní pracovní typ psa.

    V zemi původu hovawarta byla věnována značná pozornost výběru psů s ohledem 
    na jejich zdraví. Zejména výskyt dysplazie kyčelního kloubu (DKK, HD) byl snížen
    na minimum díky desítkám let výběru psů bez tohoto nežádoucího znaku. Lze 
    předpokládat, že všechny kluby chovatelů hovawarta v ostatních zemích se rovněž 
    zaměřily na sledování tohoto primárního cíle.

   Celkový vzhled

   Hovawart je silný, středně velký pes poněkud prodlouženého rámce, dlouhosrstý, 
    využívaný jako pracovní plemeno. Pohlavní dimorfismus je velice výrazný, zejména 
    ve tvaru hlavy a ve stavbě těla.

   Důležité poměry

   Délka těla by měla dosahovat nejméně 110 až 115% výšky v kohoutku.

   Povaha / temperament

   Uznávaný pracovní pes se širokou škálou využití. Pes milé a vyrovnané povahy, 
    s výrazným protektivním a bojovým instinktem. Je sebevědomý, dokáže dobře 
    snášet stresové situace, středně temperamentní a má velmi dobrý čich. Vyvážené 
    tělesné proporce a oddanost k rodině jej spolu s jeho povahou a schopnostmi 
    předurčují jako vynikajícího společníka, hlídače, ochránce, také však ke stopování 
    a záchranářským činnostem

   Hlava

   Nosní můstek je rovný a paralelní s rovinou temene hlavy. Tlama a lebka jsou 
    přibližně stejné délky. Kůže na hlavě všude těsně přiléhá.

   Mozkovna

   Lebka: silná hlava má široké, vyklenuté čelo.

   Stop: dobře patrný.

   Obličejová část

   Nosní houba: dobře vyvinuté nozdy. U černých a zlatočerných psů je černá,
    u světle zbarvených jedinců je také černá, přípustný je dočasně depigmentovaný 
    nos („sněžný“ nos).

   Tlama: silná, při pohledu shora a ze strany se jen mírně zužuje směrem k nosu.

   Pysky: pevně přiléhající.

   Čelisti/Zuby: silný, kompletní chrup se 42 zuby podle zubního vzorce
     s nůžkovým skusem. Zuby jsou zasazeny kolmo k čelisti. 
    Klešťový skus je povolen.

   Oči: oválné, ani zapadlé ani vystupující. Středně až tmavohnědé barvy.
    Oční víčka těsně přiléhající.

   Uši: volně přiléhající, zavěšené uši trojúhelníkového tvaru, vysoko a poměrně
    daleko od sebe nasazené, takže opticky rozšiřují lebku. Dosahují ke koutkům 
    tlamy. Špičky uší jsou mírně zaoblené. V klidu uši visí volně naplocho podél 
    lebky, v afektu mohou být neseny mírně nakloněné kupředu. Přední okraj uší 
    leží přibližně uprostřed mezi rovinou očí a rovinou týlního hrbolku.

   Krk

   Silný, střední délky, bez volné kůže na hrdle.

   Trup

   Hřbet: rovný a pevný.

   Bedra: silná, mírně delší než záď.

   Záď: střední délky, mírně spáditá.

   Hrudník: široký, hluboký a silný.

   Ocas

   Hustě osrstěný, dosahuje k hleznům, ale ne až k zemi. Podle nálady psa je 
    nesen buď vysoko a prohnutý nad hřbetem, nebo svěšený směrem k zemi.

   Končetiny

   Hrudní končetiny: silné, rovné a při pohledu zepředu i ze strany kolmé k zemi.

   Ramena: velmi dobře osvalená, lopatka je dlouhá a uložená šikmo vzad.

   Nadloktí: dlouhé, těsně přiléhající k tělu.

    Lokty: přiléhající těsně k hrudnímu koši.

   Kloub nadprstí: silný.

   Nadprstí: mírně šikmé.

   Pánevní končetiny: silné, při pohledu zezadu kolmé k zemi, dobře zaúhlené.

   Stehna: velmi dobře osvalená.

   Hlezenní kloub: silný, poměrně nízko položený.

   Tlapky

   Zakulacené, silné a kompaktní. Prsty klenuté a těsně k sobě přiléhající. 
    Paspárky by měly být odstraněny, s výjimkou zemí, kde je to zakázáno zákonem. 
    Drápky jsou u černých a zlatočerných jedinců černé, u plavých jedinců mohou 
    být méně pigmentované.

   Pohyb

   Při všech typech pohybu se končetiny pohybují v přímé linii, krok je prostorný. 
    V klusu velmi dobrý prostorný krok a dobrým posunem zadních končetin.

   Kůže

   Po celém těle těsně přiléhá. U černých a zlatočerných jedinců má kůže modravý 
    lesk, u plavých jedinců narůžovělý lesk.

   Osrstění

   Srst

   Dlouhá srst se silnými chlupy, mírně zvlněná a těsně přiléhající. Podsada není 
    příliš vyvinutá. Srst je delší na hrudníku, břichu, zadní části hrudních i pánevních 
    končetin (kalhoty) a na ocase. Krátká srst je na hlavě a na předních stranách 
    obou párů končetin. Srst je hustá a uzavřená.

   Barva

   Existují tři barevné variety: zlatočerná, černá a plavá.

   Zlatočerná:

   Srst je černá a lesklá, se středně plavými znaky. Na hlavě začínají znaky pod 
    nosním hřbetem a probíhají kolem koutků tlamy a přecházejí do znaků na hrdle.
    Výrazné jsou kruhové znaky nad očima. Hrudní znaky sestávají ze dvou 
    přiléhajících skvrn, které mohou být spojené. Na předních končetinách začínají 
    při pohledu ze strany znaky na prstech a táhnou se k nadprstí a v úrovni loktů 
    se vzadu zužují, až vymizí. Na zadních končetinách jsou znaky při pohledu ze 
    strany v podobě širokého pruhu k hleznům, od hlezen výš už jen jako tenký pruh, 
    který probíhá po přední straně pánevních končetin až k úrovni spodní linie. Další 
    znak se nachází pod kořenem ocasu. Znaky jsou vždy jasně ohraničené. Jednotlivé 
    malé bílé znaky na hrudi stejně jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na špičce 
    ocasu jsou povoleny. Oční víčka, pysky a polštářky tlapek jsou černé.

   Černá:

    Srst je černá a lesklá. Jednotlivé malé bílé znaky na hrudi stejně jako jednotlivé 
    bílé chlupy na prstech a na špičce ocasu jsou povoleny. Oční víčka, pysky a 
    polštářky tlapek jsou černé.

   Plavá:

   Srst je středně plavé barvy, lesklá, a směrem ke končetinám a břichu přechází 
    ve světlejší odstín. Jednotlivé malé bílé znaky na hrudi stejně jako jednotlivé bílé 
    chlupy na prstech a na špičce ocasu jsou povoleny. Oční víčka, pysky a polštářky
    tlapek jsou černé.

   Výška

   Výška v kohoutku: psi od 63 do 70 cm, feny od 58 do 65 cm.

   Vady

    Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost,
    s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

   Vylučující vady

   Celkový vzhled

   Psi, kteří neodpovídají vzhledem plemeni.

   Feny výrazně samčího typu.

   Psi výrazně samičího typu.

   Důležité proporce

   Výrazně odlišné tělesné proporce než je uvedeno ve standardu.

   Chování / Temperament

    Agresivní, nervózní, letargičtí psi nebo psi, kteří se bojí střelby.

   Hlava

   Nedostatečný stop.

   Modré oči nebo skvrny na rohovce.

   Vztyčené, špičaté, růžicové nebo odstávající uši.

   Předkus nebo podkus, zkřížený skus.

   Chybějící více než 2 ze 4 zubů PM1 nebo 2 M3, nebo chybějící jakýkoli 
    jiný zub.

   Krk

   Nápadná volná kůže na krku (lalok).

   Tělo

   Nápadně volná hřbetní linie nebo “kapří” hřbet.

   Úzký nebo sudovitý hrudník.

   Nestandardní ocas, příliš krátký ocas, výrazně zatočený ocas.

   Končetiny

   Příliš přestavěná záď.

   Srst

   Chlupy

   Převládající příliš zatočené chlupy (kudrnaté).

   Barva:

   Obecně: Jakékoli barvy, neodpovídající standardu, t.j. modrošedá, jelení,
    hnědá, bílá, skvrnitá, plavá s popelavým odstínem nebo převládající pruhovaná 
    srst. Bílé skvrny. Jednotlivé bílé chlupy na vnitřní straně stehen nejsou vylučující 
    vadou.

    zlatočerná: šedé nebo hnědé skvrny, jiné jež správné znaky. Podsada převážně
    jiné barvy než černé. Převládající šedé nebo bělavé znaky.

   černá: šedé nebo hnědé skvrny. Převažující jiná barva podsady než černá.

   plavá: jednotlivé bílé chloupky na nosním hřbetu nejsou vyřazující vadou.
    Převládající červeno-plavá barva bez přechodu ke světlejším odstímům na spodní 
    části těla. Bělavě plavá barva, také na uších. Nápadné bílé skvrny. Tmavé skvrny 
    nebo tmavá maska.

   Velikost

   Nižší velikost než je uvedeno ve standardu.

   Vyšší velikost než je uvedeno ve standardu o více než 3 cm.

   Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být 
    diskvalifikováni.

   Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá 
    v šourku.